Posebni pogoji in določila, ki veljajo za naročniške izdelke

Pridržujemo si pravico do spreminjanja cen katerih koli naročniških izdelkov. Ne odgovarjamo za napake v kopijah in slikah, ki so povezane z naročniškimi izdelki. Določeni naročniški izdelki in možnosti plačila (npr. letno, mesečno), ki jih ponudimo v vsakem obdobju, se lahko po naši presoji spremenijo.

Če želite kupiti naročniški izdelek, boste morda morali vnesti popolne in točne osebne podatke, vključno z imenom, naslovom, telefonsko številko, e-poštnim naslovom, podatki kreditne kartice in naslovom za izstavljanje računa, toda neomejeno na vse to. V našem pravilniku o zasebnosti je razloženo, kako podatke, pridobljeni preko spletnega mesta, lahko uporabljamo. Vaša možnost nakupa naročniških izdelkov je podvržena omejitvam, ki jih določa izdajatelj vaše kreditne kartice. O kakršni koli spremembi podatkov kreditne kartice nas morate takoj obvestiti, vključno z morebitno spremembo domačega naslova. Če za nakup katerega koli izdelka, ki je na voljo na spletnem mestu, uporabite kreditno ali debetno kartico, nas pooblaščate, da kartico redno bremenimo, kot je določeno pri znesku, ki je opisan na veljavni poti nakupa naročniškega izdelka.

Pravila glede obračunavanja in samodejnega obnavljanja za naročniške izdelke

POSEBNI POGOJI ZA NAROČNINE SO DEL SPLOŠNIH POGOJEV!