BigU Akademija d.o.o. (v nadaljevanju »BigU Academy«, »BigU«, podjetje, ponudnik, »mi«, »nas« in »naš«), ki ima svojo dejavnost določeno v Aktu o ustanovitvi, na osnovi katerega je vpisana v register Okrožnega sodišča v Mariboru pod matično številko 6152066000 in opr. št. Srg 2014/10619, je lastnik in upravljavec tega spletnega mesta in/ali mobilne aplikacije. Pri uporabi tega mesta ali mobilne aplikacije za vas veljajo naslednji pogoji in določila:

1. Soglasje:

TE POGOJE IN DOLOČILA POZORNO PREBERITE, PREDEN ODPRETE SPLETNO MESTO ALI MOBILNO APLIKACIJO. ČE UPORABLJATE TO SPLETNO MESTO ALI MOBILNO APLIKACIJO, SE STRINJATE S TEMI DOLOČILI ZA UPORABO. ČE TEH DOLOČIL ZA UPORABO NE SPREJMETE, TEGA MESTA IN MOBILNE APLIKACIJE NE UPORABLJAJTE. Potrjujete, da poleg teh pogojev uporabe uporabljate tudi razumen in dragocen preudarek, katerega prisotnost in zadostnost tukaj potrjujete. Ne da bi omejevali splošnost predhodno omenjenega, potrjujete, da tak preudarek vključuje vašo uporabo spletnega mesta in mobilne aplikacije ter prejemanja podatkov, gradiva in informacij, ki so na voljo na spletnem mestu oz. v mobilni aplikaciji ali preko spletnega mesta oz. mobilne aplikacije; možnost, da uporabljamo ali prikažemo vaše posredovane vsebine (kot je določeno v spodnjem 9. razdelku) in možnost publicitete ter promocije preko naše uporabe ali prikazovanja vaših posredovanih vsebin.

2. Dodatni pogoji:

Upoštevajte, da za nekatere storitve, ki jih ponujata spletno mesto ali mobilna aplikacija, kot so storitve v povezavi z naročnino, nakupi izdelkov in pravili za določene natečaje ali igre na srečo ali druge funkcije oziroma dejavnosti, veljajo posebni pogoji. Ti pogoji so objavljeni v povezavi z ustrezno storitvijo. Taki pogoji so dodatek k tem Določilom in pogojem ter v primeru spora prevladajo nad temi Določili in pogoji.

3. Spreminjanje:

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali drugače posodobimo te Pogoje in določila, vi pa se strinjate, da bodo take spremembe, posodobitve in revizije za vas zavezujoče. To spletno stran občasno obiščite in si preberite trenutne pogoje. Spletno mesto ali mobilna aplikacija lahko kadar koli spremenimo ali izbrišemo vsebino oziroma funkcije tega spletnega mesta ali mobilne aplikacije na kakršen koli način, iz kakršnega koli razloga ali brez razloga po naši presoji.

4. Avtorske pravice:

Vse informacije, gradivo, funkcije in ostala vsebina (vključno s posredovano vsebino, kot je določeno v spodnjem 9. razdelku) na tem spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji (skupno poimenovana »vsebina«), kot so besedila, grafika, slike itd., so v naši lasti ali v lasti naših dajalcev licence in so zaščiteni z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zbiranje, urejanje in sestavljanje vse vsebine s tega spletnega mesta ali mobilne aplikacije je naša ekskluzivna last in je zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Razen če je tukaj omenjeno ali drugače izrecno dovoljeno z naše strani, gradiva s spletnega mesta ali iz mobilne aplikacije ni dovoljeno kopirati, reproducirati, znova izdajati, nalagati, objavljati, posredovati ali distribuirati na kakršen koli način. Vsaka nepooblaščena uporaba gradiva s spletnega mesta ali mobilne aplikacije je strogo prepovedana.

5. Blagovne znamke:

Če ni drugače navedeno, so blagovne znamke, storitvene znamke, vizualna podoba, trgovska imena in logotipi (skupno poimenovano »blagovne znamke«), ki se uporabljajo na spletnem mestu in v mobilni aplikaciji, naše registrirane in neregistrirane blagovne znamke ali blagovne znamke naših dajalcev licence. Nič na tem spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji ne sme biti razumljeno, kot da je nakazano, po načelu »estoppel« (v škodo drugih) ali kako drugače podeljuje licenco ali pravico do uporabe katere koli blagovne znamke, prikazane na spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji. Naših blagovnih znamk in blagovnih znamk naših dajalcev licence ni dovoljeno uporabljati v povezavi s katerim koli izdelkom ali storitvijo, ki ni naša, na kakršen koli način, ki bi lahko zmedel stranke ali nas sramotil oziroma diskreditiral.

6. Uporaba spletnega mesta ali mobilne aplikacije ter vsebine

Podeljujemo vam omejeno licenco za dostop do in osebno uporabo spletnega mesta in mobilne aplikacije ter vsebine, ki je predmet teh Določil in pogojev. Tega spletnega mesta ali mobilne aplikacije, prav tako pa tudi dela tega spletnega mesta ali mobilne aplikacije in vsebine ni dovoljeno reproducirati, podvajati, kopirati, prodajati, preprodajati ali drugače izkoriščati za kakršne koli komercialne namene, ki jih nismo izrecno pisno dovolili; če pa sta spletno mesto ali mobilna aplikacija konfigurirana tako, da omogočata prenos določene vsebine, smete prenesti eno kopijo take vsebine v en računalnik za osebno, nekomercialno uporabo, in sicer pod pogojem: (a) da vse avtorske pravice in druga lastniška obvestila ohranite nedotaknjena; (b) da vsebine ne spreminjate; in (c) da vsebine ne uporabljate na način, ki bi nakazoval povezavo z našimi izdelki, storitvami ali znamkami. Pridržujemo si pravico do zavrnitve storitve in/ali preklica naročila po lastni presoji, če menimo, da ravnanje uporabnika krši veljavne zakone ali škodi našim interesom.

V primeru, da nudimo prenose programske opreme s tega spletnega mesta ali mobilne aplikacije in si vi to programsko opremo prenesete, vam za programsko opremo, vključno z datotekami, slikami, ki jih vsebuje ali ustvari programska oprema, ter podatki, ki spremljajo programsko opremo (skupno poimenovano »programska oprema«), podeljujemo licenco za osebno, nekomercialno uporabo ali pa vam licenco podeljuje tretja oseba. Ne podeljujemo vam pravice do programske opreme. Programske opreme ni dovoljeno distribuirati ali drugače izkoriščati, prav tako ni dovoljeno izvajati povratnega prevajanja, povratnega inženirstva, obratnega zbiranja ali drugačnega reduciranja programske opreme v človeku berljivo obliko.

7. Povezave

Na tem spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji so lahko povezave na spletna mesta tretjih oseb. V tem primeru so povezave navedene zgolj vam v pomoč. Če odpirate te povezave, zapustite to spletno mesto ali mobilna aplikacija. Spletnih mest tretjih oseb (če obstajajo) nismo pregledali in jih ne nadzorujemo ter nismo odgovorni zanje ali za njihovo vsebino. Teh spletnih mest ter informacij ali gradiva, ki so na teh spletnih mestih, in rezultatov, ki izhajajo iz njihove uporabe, ne podpiramo in jih ne oglašujemo. Če preko povezave na tem spletnem mestu ali povezave v mobilni aplikaciji odprete spletno mesto tretje osebe, to storite na lastno odgovornost.

Hiperpovezave na to spletno mesto niso dovoljene.

8. Izjava o kršitvi avtorskih pravic

Spoštujemo pravice intelektualne lastnine drugih. Če menite, da je bila vaša avtorsko zaščitena lastnina kopirana na kakršen koli način, ki krši avtorske pravice, ali so bile vaše pravice intelektualne lastnine kršene drugače, nam pošljite spodaj omenjene podatke. Upoštevajte, da se ta postopek uporablja izključno za to, da nas obvestite o tem, da je prišlo do kršitve vašega avtorsko zaščitenega materiala. Zaradi učinkovitosti mora biti obvestilo pisno in mora vsebovati naslednje:

Izjave glede kršenja avtorskih pravic na tem spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji lahko pošljete:

po e-pošti: info@biguacademy.com.

Naslov:

BIGU AKADEMIJA d.o.o.

Partizanska cesta 6

2000 Maribor

Slovenija

9. Posredovana vsebina

Za namene teh Določil in pogojev izraz »posredovana vsebina« predstavlja besedilo, sporočila, ideje, koncepte, predloge, umetniška dela, fotografije, risbe, videoposnetke, avdiovizualna dela, vaše ime in/ali imena drugih oseb, podobnosti, glasove, uporabniška imena, profile, aktivnosti, videze, dejavnosti in/ali ostale biografske informacije ali gradivo in/ali drugo podobno gradivo, ki ga oddate, objavite, naložite, vstavite, prikažete, posredujete ali drugače distribuirate na tem spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji ali preko njiju.

Vedno smo veseli vaših komentarjev, predlogov in posredovane vsebine v zvezi s tem spletnim mestom ali mobilno aplikacijo ter našimi izdelki in storitvami. Če k nam prenesete, na spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji ali preko njiju objavite ali naložite kakršne koli vsebine, nam in našim povezanim partnerjem podeljujete neekskluzivno, brezplačno, trajno in nepreklicno pravico do uporabe, reproduciranja, spreminjanja, prilagajanja, objavljanja, prevajanja, distribuiranja in vključevanja take vsebine in imen, navedenih v posredovani vsebini, v katere koli medije po svetu za kakršne koli in vse komercialne in nekomercialne namene.

Ko nam posredujete vsebino, trdite in jamčite, da sta posredovana vsebina in vaša komunikacija v skladu s Pravili ravnanja, določenimi v 12. razdelku spodaj, in z drugimi zahtevami teh Pogojev in določil ter da imate v lasti ali pa imate ustrezne pravice, licence, soglasja in dovoljenja (brez potrebe po pridobitvi dovoljenja druge osebe ali plačila drugi osebi oz. pravni osebi) za uporabo in da nam dovolite uporabo take posredovane vsebine na vse načine, ki jih zajemajo ti Pogoji in določila. Strinjate se, da na tem spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji ne boste objavljali ali s spletnega mesta ali mobilne aplikacije oz. na spletno mesto ali v mobilno aplikacijo prenašali nobenega nezakonitega, grozilnega, obrekljivega, žaljivega, opolzkega, škandaloznega, hujskaškega, pornografskega ali bogokletnega gradiva ali kakršnega koli drugega gradiva, ki bi lahko sprožilo civilno ali kazensko odgovornost po zakonu. Glejte 12. razdelek spodaj.

10. Računi:

Nekatere storitve na tem spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji dovoljujejo ali zahtevajo, da ustvarite račun, če želite sodelovati pri dodatnih ugodnostih ali si jih zagotoviti. Strinjate se, da boste posredovali, vzdrževali in posodabljali resnične, točne, aktualne in popolne podatke o sebi, kot to zahtevajo naši postopki registracije. Ne smete se izdajati za drugo osebo ali pravno osebo oziroma svoje identitete ali povezave z drugo osebo ali pravno osebo ne smete napačno predstaviti, kar vključuje uporabo uporabniškega imena, gesla in drugih podatkov druge osebe, ali imena, podobnosti, glasu, slike ali fotografije druge osebe. Prav tako se strinjate, da nas boste pravočasno obvestili o nepooblaščeni uporabi svojega uporabniškega imena, gesla ali drugih, z računom povezanih podatkov, ali o kakršni koli drugi kršitvi varnosti, ki jo zaznate in je povezana s tem spletnim mestom ali mobilno aplikacijo ali se nanaša na to spletno mesto ali mobilno aplikacijo.

Vaš račun in vašo možnost uporabe spletnega mesta ali mobilne aplikacije ali katerega koli njunega dela lahko suspendiramo ali ukinemo v primeru neupoštevanja teh Določil in pogojev ali drugih posebnih določil, povezanih z določeno storitvijo, zaradi kršenja avtorskih pravic ali iz katerega koli drugega razloga.

11. Javni forumi in komunikacija:

»Javni forum« je področje ali funkcija, ki je na voljo kot del tega spletnega mesta ali mobilne aplikacije, ki uporabnikom daje možnost distribuiranja vsebine za ogled drugim uporabnikom spletnega mesta ali mobilne aplikacije, vključno s prostorom za klepet, prostorom za objave, takojšnjim sporočanjem, mobilnim sporočanjem, okoljem družbene skupnosti, profilno stranjo, pogovorno stranjo, spletnimi dnevniki ali e-pošto, toda neomejeno na vse to.

Strinjate se, da so javni forum in funkcije v sklopu javnega foruma namenjeni za javno in ne za zasebno komuniciranje in ne morete računati na zasebnost pri objavljanju vsebine na javnem forumu. Ne moremo jamčiti varnosti podatkov, ki jih objavite preko teh medijev; take objave so na vašo odgovornost.

Vi ste in ostajate edini odgovorni za vsebine, ki jih posredujete na spletno mesto ali v mobilno aplikacijo ali preko spletnega mesta ali mobilne aplikacije pod svojim uporabniškim imenom ali drugače v katerem koli javnem forumu, in za posledice teh oddaj in objav. Ni naša dolžnost, da bi spremljali javni forum.

Ostati morate skeptični glede informacij, ki jih posredujejo drugi, in se strinjate, da katere koli vsebine, objavljene v katerem koli javnem forumu, uporabljate na lastno odgovornost. Mi nismo odgovorni za in ne podpiramo mnenj, nasvetov ali priporočil, objavljenih ali poslanih s strani uporabnikov v katerem koli javnem forumu in še posebej zavračamo kakršno koli in vso odgovornost v povezavi s tem.

Objavljanje, posredovanje, odstranitev, spreminjanje ali drugačna uporaba ali ukrepanje v povezavi s kakršno koli vsebino na spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji niso naša dolžnost do vas in zato to lahko zavrnemo.

12. Pravila ravnanja

Za spletno mesto ali mobilno aplikacijo veljajo ta pravila ravnanja. Če uporabljate spletno mesto ali mobilno aplikacijo, se strinjate, da na spletno mesto ali v mobilno aplikacijo ne boste prenesli oziroma na njem objavili ali kako drugače distribuirali nobene posredovane vsebine, ki:

· a) je obrekljiva ali žaljiva, nadleguje druge osebe ali jim grozi oziroma predstavlja kršitev pravice do zasebnosti druge osebe; (b) je fanatična, sovražna ali žaljiva do rase oziroma kako drugače žaljiva; (c) je nasilna, opolzka, nespodobna ali pornografska oziroma je v njej kako drugače jasno izražena spolnost, ali (d) kako drugače škoduje ali je v razumni meri mogoče pričakovati, da bo škodovala kateri koli fizični ali pravni osebi;

· je nezakonita ali spodbuja oziroma zagovarja nezakonito dejavnost ali razpravo o nezakonitih dejavnostih z namenom izvršitve teh dejavnosti, vključno s posredovano vsebino, ki izraža otroško pornografijo, zalezovanje, spolni napad, goljufijo, trgovanje z opolzkim ali ukradenim blagom, trgovanje z mamili in/ali uporabo mamil, nadlegovanje, krajo ali dogovarjanje z namenom storitve katere koli kriminalne dejavnosti oziroma predstavlja poskus sodelovanja pri taki vrsti vsebine;

· posega v katero koli pravico ali krši katero koli pravico tretje osebe, vključno s/z: (a) avtorskimi pravicami, patentom, blagovno znamko, poslovno skrivnostjo oziroma drugimi lastninskimi ali pogodbenimi pravicami; (b) pravico do zasebnosti (zlasti ne smete distribuirati nobene vrste osebnih podatkov druge osebe brez njenega izrecnega soglasja) ali objavljanja ali (c) katero koli obveznostjo glede zaupnosti;

· je komercialna, povezana s podjetjem oziroma oglašuje ali ponuja za prodajo katere koli izdelke, storitve ali druge elemente (ne glede na to, ali jih ponuja za dobiček) oziroma spodbuja druge k temu (vključno s spodbujanjem za prispevke ali donacije);

· vsebuje virus ali drugo škodljivo komponento oziroma kako drugače nedovoljeno spreminja spletno mesto ali mobilno aplikacijo oziroma katero koli povezano omrežje, vpliva na njegovo uporabo ali mu škoduje oziroma kako drugače ovira katero koli fizično ali pravno osebo pri njeni uporabi ali uživanju spletnega mesta ali mobilne aplikacije, ali

· na splošno ni povezana z dodeljeno temo ustreznega javnega foruma; (a) krši katere koli določene omejitve, ki veljajo za javni forum, vključno s starostnimi omejitvami in postopki; ali (b) je nedružabna, moteča ali uničujoča, vključno s »podžiganjem«, »pošiljanjem neželen vsebine«, »poplavljanjem«, »trolanjem« in »grifanjem«, kot se ti izrazi običajno uporabljajo v internetu.

Ne moremo zagotoviti in ne zagotavljamo, da drugi uporabniki ravnajo oziroma bodo ravnali v skladu s temi pravili ravnanja ali katerimi koli drugimi določili teh pogojev za uporabo, zato med nami velja dogovor, da prevzemate celotno tveganje za škodo ali poškodbe, do katerih pride zaradi katerega koli takega neupoštevanja pravil ali določil.

13. Odstranitev posredovane vsebine:

Pridržujemo si pravico, vendar zavračamo kakršno koli obveznost ali odgovornost, da (a) zavrnemo objavo ali prikaz katere koli posredovane vsebine na spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji, ki krši te pogoje uporabe, oziroma da odstranimo tako vsebino, in (b) tretjim osebam razkrijemo identiteto katerega koli uporabnika in/ali tretjim osebam razkrijemo katero koli posredovano vsebino ali osebno določljive podatke, kadar smo v dobri veri prepričani, da bo to razkritje identitete oziroma posredovane vsebine ali osebno določljivih podatkov (i) olajšalo skladnost z zakonodajo, vključno z npr. odločbo sodišča ali sodnim pozivom priči, ali (ii) pomagalo pri uveljavljanju teh pogojev uporabe in/ali zaščitilo varnost katere koli osebe ali lastnine, vključno s spletnim mestom in mobilno aplikacijo. Poleg tega si pridržujemo vse pravice, da kadar koli in iz katerega koli razloga ali brez razloga odstranimo posredovano vsebino.

14. Mednarodno:

Spletno mesto ali mobilna aplikacija sta namenjena ogledu in uporabi v vseh državah, v katerih posluje akademija BigU Academy, zato ste odgovorni za ravnanje skladno z veljavno lokalno zakonodajo.

15. Zasebnost:

BigU Academy spoštuje vašo zasebnost in zasebnost drugih obiskovalcev spletnega mesta ali uporabnikov mobilne aplikacije. Več informacij o naših postopkih za zaščito zasebnosti in pravilnikih o zasebnosti najdete na našem spletnem mestu http://biguacademy.com/pravno_obvestilo/

16. Otroci:

BigU Academy si prizadeva, da bi zaščitila varnost otrok. Osebe, mlajše od 18 let, se ne smejo registrirati kot stranke. Otroci, mlajši od 18 let, ne smejo kupiti izdelkov na nobenem našem spletnem mestu ali mobilni aplikaciji. BigU Academy ne zahteva in zavestno ne zbira osebno določljivih podatkov otrok, mlajših od 14 let.

17. Zavrnitev jamstev:

VSA VSEBINA, KI JE PRIKAZANA NA TEM SPLETNEM MESTU ALI V MOBILNEM PROGRAMU OZIROMA JE NA VOLJO PREK NJEGA (»VSEBINA«), JE NA VOLJO V TAKI OBLIKI, »KOT JE« IN »KOT JE NA VOLJO«, IN BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA. DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA, ZAVRAČAMO VSA IZRECNA IN NAZNAČENA JAMSTVA, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TOČNOSTI, POPOLNOSTI, RAZPOLOŽLJIVOSTI, VARNOSTI, ZDRUŽLJIVOSTI IN NEKRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE, VENDAR NE OMEJENO NANJE. NE JAMČIMO, DA JE VSEBINA TOČNA, BREZ NAPAK, ZANESLJIVA ALI PRAVILNA, DA BO TO SPLETNO MESTO ALI MOBILNI PROGRAM NA VOLJO OB KATEREM KOLI DOLOČENEM ČASU ALI NA DOLOČENEM MESTU, DA BODO MOREBITNE OKVARE ALI NAPAKE ODPRAVLJENE OZIROMA DA SO SPLETNO MESTO, MOBILNI PROGRAM ALI STREŽNIKI, V KATERIH JE TA VSEBINA NA VOLJO, BREZ VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT. TO SPLETNO MESTO ALI MOBILNI PROGRAM LAHKO VSEBUJE TEHNIČNE POMANJKLJIVOSTI ALI TIPKARSKE NAPAKE. PREVZEMATE VSE STROŠKE MOREBITNEGA POTREBNEGA SERVISIRANJA, POPRAVILA ALI ODPRAVE NAPAK. NE JAMČIMO IN NE DAJEMO NOBENIH ZAGOTOVIL GLEDE UPORABE ALI REZULTATOV UPORABE KATERE KOLI VSEBINE. NEPREKLICNO SE ODPOVEDUJETE VSEM ZAHTEVKOM PROTI NAM V ZVEZI Z VSEBINO IN KATERO KOLI VSEBINO, KI JO OBJAVITE NA SPLETNIM MESTIH ALI V MOBILNIH PROGRAMIH TRETJIH OSEB (VKLJUČNO S ŠTEVILKO KREDITNE KARTICE IN DRUGIMI OSEBNIM I PODATKI). IZDELKE IN STORITVE, OPISANE NA TEM SPLETNEM MESTU ALI V MOBILNEM PROGRAMU, LAHKO KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA IZBOLJŠAMO ALI SPREMENIMO. NE PREVZEMAMO NOBENE OBVEZNOSTI ZA IN ZAVRAČAMO VSE ODGOVORNOSTI ZA MOREBITNE NAPAKE ALI OPUSTITVE NA TEM SPLETNEM MESTU ALI V MOBILNEM PROGRAMU OZIROMA V DRUGIH DOKUMENTIH, KI SO OMENJENI NA TEM SPLETNEM MESTU ALI V MOBILNEM PROGRAMU OZIROMA DO KATERIH JE PRIKAZANA POVEZAVA NA TEM SPLETNEM MESTU ALI V MOBILNEM PROGRAMU. NEKATERE PRISTOJNOSTI NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE NAZNAČENIH JAMSTEV, ZATO ZGORAJ NAVEDENE IZKLJUČITEV ZA VAS MORDA NE VELJA.

Vsebina spletnega mesta ali mobilne aplikacije ni predvidena za in ni pravni, strokovni ali zdravstveni nasvet ali diagnoza in ne nadomešča takega nasveta, zato je ne smete uporabljati za take namene. Odgovore na morebitna vprašanja o zdravstvenem stanju vedno poiščite pri svojem zdravniku. Ne ukrepajte in vzdržite se ukrepanja na podlagi katere koli vsebine, ki je prikazana na spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji oziroma dostopna prek njega, ne da bi prej poiskali ustrezen pravni, zdravstveni ali drug strokovni nasvet. Vse informacije, ki so prikazane na spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji, uporabljate izključno na lastno odgovornost.

Spletno mesto ali mobilna aplikacija lahko vsebuje mnenja in stališča drugih uporabnikov. Zaradi interaktivne narave spletnega mesta ali mobilne aplikacije ne podpiramo, ne jamčimo za in nismo odgovorni za točnost, učinkovitost ali verodostojnost katere koli vsebine, ki jo ustvarijo drugi uporabniki.

18. Omejitev odgovornosti:

MI, NAŠI DAJALCI LICENC, PRIDOBITELJI LICENC ALI KATERI KOLI USTREZNI PRODAJALCI, DISTRIBUTERJI, PONUDNIKI STORITEV ALI DOBAVITELJI NAVEDENIH PRAVNIH OSEB V NOBENEM PRIMERU, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO, NE ODGOVARJAJO VAM ALI KATERI KOLI DRUGI FIZIČNI ALI PRAVNI OSEBI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA, TELESNO POŠKODBO (VKLJUČNO S SMRTJO) IN KAKRŠNO KOLI VRSTO MATERIALNE ŠKODE, KI IZHAJA IZ (A) UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA, MOBILNEGA PROGRAMA ALI VSEBINE ALI (B) RAVNANJA ALI DEJANJ (V SPLETU ALI ZUNAJ NJEGA) KATEREGA KOLI DRUGEGA UPORABNIKA SPLETNEGA MESTA ALI MOBILNEGA PROGRAMA OZIROMA KATERE KOLI DRUGE FIZIČNE ALI PRAVNE OSEBE, TUDI ČE SMO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI NASTANKA TAKE ŠKODE. NAŠA SKUPNA ODGOVORNOST DO VAS ZA VSO ŠKODO, IZGUBE IN TOŽBE NE GLEDE NA TO, ALI GRE ZA POGODBENO ODGOVORNOST, NEPOGODBENO ODŠKODNINSKO ODGOVORNOST (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO) ALI DRUGAČNO ODGOVORNOST, V NOBENEM PRIMERU NE PRESEGA MOREBITNEGA ZNESKA, KI STE GA PLAČALI, ALI 100 € (KATERI KOLI ZNESEK JE MANJŠI) ZA DOSTOP DO KATERE KOLI DEJAVNOSTI ALI SODELOVANJE PRI KATERI KOLI DEJAVNOSTI, POVEZANI S SPLETNIM MESTOM ALI MOBILNIM PROGRAMOM. POLEG TEGA MI, NAŠI DAJALCI ALI PRIDOBITELJI LICENC OZIROMA KATERI KOLI USTREZNI PRODAJALCI, DISTRIBUTERJI, PONUDNIKI STORITEV ALI DOBAVITELJI NAVEDENIH PRAVNIH OSEB V NOBENEM PRIMERU NISMO ODGOVORNI ZA ZAKASNITEV ALI NEUSPEŠNO DELOVANJE, KI IZHAJA NEPOSREDNO ALI POSREDNO IZ DEJANJA VIŠJE SILE ALI RAZLOGOV, KI SO ZUNAJ NAŠEGA ALI NJIHOVEGA RAZUMNEGA NADZORA.

NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KADAR KOLI IN ZARADI KATEREGA KOLI RAZLOGA ALI BREZ RAZLOGA LAHKO UKINEMO VAŠ NADALJNJI DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA ALI MOBILNEGA PROGRAMA, SPREMENIMO SPLETNO MESTO ALI MOBILNI PROGRAM OZIROMA IZBRIŠEMO VSEBINO ALI FUNKCIJE.

OMEJITVE, IZKLJUČITVE IN IZJAVE O OMEJITVI ODGOVORNOSTI V TEM RAZDELKU IN NA DRUGIH MESTIH V TEH POGOJIH UPORABE VELJAJO DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA.

19. Uporaba prava, pristojnost in pristojno sodišče:

To spletno mesto in mobilno aplikacijo ustvarimo ter nadziramo mi v Sloveniji. Za te pogoje se uporablja pravo Slovenije, in sicer brez pravice do sklicevanja na pravila o določanju prava. Soglašate, da je treba zahtevke za morebitni pravni spor ali zahtevek za poravnavo, ki izhaja iz teh pogojev uporabe oziroma spletnega mesta ali mobilne aplikacije ali je povezana z njimi, vložiti samo v državi ali sodiščih v Sloveniji, ki so pristojna za take zahteve. Poleg tega soglašate in se strinjate z osebno pristojnostjo teh sodišč za namene spodbijanja morebitnih takih zahtevkov.

20. Splošna določila:

Ne dajemo nobenih zagotovil, da je vsebina na spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji primerna ali na voljo za uporabo na katerem koli določenem mestu. Uporabniki, ki se odločijo za dostop do spletnega mesta ali mobilne aplikacije, naredijo to na lastno pobudo in so odgovorni za ravnanje skladno z vso upoštevno zakonodajo, vključno z vso upoštevno lokalno zakonodajo.

Če se izkaže, da je katero koli določilo teh pogojev uporabe nezakonito, nično ali neuveljavljivo iz katerega koli razloga, se šteje, da je to določilo izločeno iz teh pogojev uporabe in ne vpliva na veljavnost in uveljavljivost katerih koli preostalih določil.

Kakršen koli spregled pri določbah v teh Pogojih in določilih z naše strani ne velja kot nadaljnji ali stalni spregled tega določila ali katerega koli drugega določila, naša nezmožnost zagotavljanja katere koli pravice ali določila iz teh Pogojev in določil pa ne predstavlja spregleda te pravice ali določila.

STRINJATE SE, DA JE KAKRŠNO KOLI OSNOVA ZA TOŽBO, KI NASTANE NA PODLAGI ALI V POVEZAVI S TEMI DOLOČILI IN POGOJI ALI SPLETNIM MESTOM ALI MOBILNIM PROGRAMOM, TREBA SPROŽITI V ROKU ENEGA (1) LETA PO TEM, KO JE VZROK ZA TOŽBO NASTAL, DRUGAČE BO TAKA OSNOVA ZA TOŽBO TRAJNO USTAVLJENA.

Dobava blaga, storitev in programske opreme preko spletnega mesta ali mobilne aplikacije je predmet slovenskim zahtevam kontrole izvoza in gospodarskih sankcij. Če take izdelke pridobivate preko spletnega mesta ali mobilne aplikacije, trdite in jamčite, da je vaše pridobivanje v skladu s temi zahtevami in da bo vaša uporaba takega izdelka v skladu s temi zahtevami. Ne da bi omejevali zgornja določila, blaga, storitev ali programske opreme ne smete pridobivati preko spletnega mesta ali mobilne aplikacije, če: (a) ste pod nadzorom ali prebivalec ali državljan Kube, Irana, Severne Koreje, Sudana ali Sirije ali če ste na črnem seznamu slovenskega ministrstva za finance ali na seznamu zavrnjenih oseb slovenskega ministrstva za gospodarstvo, na nepreverjenem seznamu ali seznamu pravnih oseb, ali (b) nameravate pridobljene izdelke, storitve ali programsko opremo dobaviti na Kubo, v Iran, Severno Korejo, Sudan ali Sirijo (ali državljani ali prebivalcu ene od teh držav) ali osebi, ki je na črnem seznamu, seznamu zavrnjenih oseb, na nepreverjenem seznamu ali seznamu pravnih oseb.

21.  Registracija in ID-številka

(a) Registracija. Registracija je zahtevana za uporabo naročnine in izdelkov (v nadaljevanju »izdelki«). Uporabniški dostop do izdelkov podelimo le, če izpolnite potrebno registracijo in plačate nadomestilo, če obstaja, povezano z dostopom do teh izdelkov.

(b) ID-številka. Vaša ID-številka bo vaša identiteta za namene dostopa do izdelkov.

22. Posebni pogoji in določila, ki veljajo za naročniške izdelke

Pridržujemo si pravico do spreminjanja cen katerih koli naročniških izdelkov. Ne odgovarjamo za napake v kopijah in slikah, ki so povezane z naročniškimi izdelki. Določeni naročniški izdelki in možnosti plačila (npr. letno ,mesečno), ki jih ponudimo v vsakem obdobju, se lahko po naši presoji spremenijo.

Če želite kupiti naročniški izdelek, boste morda morali vnesti popolne in točne osebne podatke, vključno z imenom, naslovom, telefonsko številko, e-poštnim naslovom, podatki kreditne kartice in naslovom za izstavljanje računa, toda neomejeno na vse to. V našem pravilniku o zasebnosti je razloženo, kako podatke, pridobljeni preko spletnega mesta, lahko uporabljamo. Vaša možnost nakupa naročniških izdelkov je podvržena omejitvam, ki jih določa izdajatelj vaše kreditne kartice. O kakršni koli spremembi podatkov kreditne kartice nas morate takoj obvestiti, vključno z morebitno spremembo domačega naslova. Če za nakup katerega koli izdelka, ki je na voljo na spletnem mestu, uporabite kreditno ali debetno kartico, nas pooblaščate, da kartico redno bremenimo, kot je določeno pri znesku, ki je opisan na veljavni poti nakupa naročniškega izdelka.

23. Pravila glede obračunavanja in samodejnega obnavljanja za naročniške izdelke

24. Odgovornost za stvarne napake

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. Napaka je stvarna:

1.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

2.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

3.     če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

4.     če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ZVPot ne določa drugače.

25. Uveljavljanje pravice iz naslova stvarne napake

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

26. Pravica do odstopa od pogodbe

Stranka ima pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi ji bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem stranka krije sama stroške vračila blaga.

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem, ko:

–       potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,

–       potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,

–       potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,

–       potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Pri pogodbi o opravljanju storitev začne odstopni rok iz prvega odstavka tega člena teči z dnem sklenitve pogodbe.

27. Učinki odstopa od pogodbe

Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe prenehajo obveznosti strank glede:

–       izpolnjevanja pogodbe ali

–       sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Podjetje vrne prejeta plačila stranki z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabila stranka, razen če je stranka izrecno zahtevala uporabo drugega plačilnega sredstva in če stranka zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Stranka ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler stranka ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je stranka blago že prejela in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz 1. odstavka 26. člena teh Splošnih pogojev, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da stranka pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Stranka v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga.

Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Stranka odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Stranka z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe prevzema vse navedene obveznosti in ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

28. Obrazec za odstop od pogodbe

Stranka lahko odstopi od pogodbe v skladu z določili 26. in 27. člena teh Splošnih pogojev z odstopno izjavo, ki jo poda na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni del Pravilnika o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (Ur. l. RS 43/14), ki določa vsebino in obliko obrazca, na katerem lahko podjetje pred sklenitvijo pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov zagotovi potrošniku informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ter vsebino in obliko obrazca za odstop potrošnika od pogodbe, v skladu z Direktivo 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 64):

Priloga 2

29. Politika vračila in povračila, preklica in dobave

Vse izdelke, ki jih prodaja akademija BigU Academy, krije naša 8-dnevna garancija zamenjave. O morebitnih težavah, poškodbah ali okvarah nas obvestite v roku 8 dni od datuma dobave in brezplačno vam bomo dali popolnoma nov nadomestni izdelek ali pa vam bomo povrnili stroške, če nadomestnega izdelka ne bomo imeli na zalogi.

Za zamenjavo okvarjenega izdelka:

30. Kako lahko prekličete naročilo na spletnem mestu akademije BigU Academy in kako lahko vrnete izdelek, naročen preko spletnega mesta akademije BigU Academy?

Za takojšnje preklice:

Poleg zgoraj opisanega naslednjih izdelkov ne bomo sprejeli v vračilo ali jih zamenjali v okviru 8-dnevne garancije vračila:

31. Preklic in vračila naročnin

Naročnino BigU lahko kadar koli spremenite ali prekličete tako, da pošljete e-pošto na info@biguacademy.com. Digitalni izdelki, ki se prodajo kot dodatek vaši domači naročnini, imajo lahko drugačna pravila glede preklica ali povračila.

a)      Mesečna naročnina

Če prekličete naročnino na podlagi mesečnega ali štiritedenskega cikla, prekličete samo bodoče bremenitve, povezane s svojo naročnino. O svoji nameri nas lahko obvestite kadar koli, vendar preklic začne veljati ob koncu vašega trenutnega obračunskega obdobja.

Preklic začne veljati za naslednje obračunsko obdobje. Vračila za trenutno obračunsko obdobje ne boste prejeli. Še naprej boste imeli enak dostop do svojega izdelka in ugodnosti za preostanek trenutnega obračunskega obdobja.

Pridržujemo si pravico do vračil in izdajanja dobroimetja po lastni presoji. Če izvedemo vračilo ali izdamo dobroimetje, nismo nikakor obvezani, da enako ali podobno vračilo izvedemo v prihodnosti.

32. Postopek naročanja

Iščite ali brskajte po spletnem mestu www.biguacademy.com za izdelkom, ki ga želite naročiti. Izdelek dodajte v nakupovalno košarico s klikom na »KUPI SEDAJ!« ali »ŽELIM V TOP SUCCESS CLUB! KUPI SEDAJ!«

V naslednjem koraku izberete način plačila. Plačate lahko s karticama Visa in MasterCard ali s predplačilom računa.

V košarici boste morali vnesti podatke o plačilu. Po obdelavi plačila boste prek e-pošte prejeli tudi potrdilo o naročilu.

V nekaj dneh boste prejeli originalni račun. Pri naročninah ob plačilu s kreditno kartico, se vam ob izteku naročnine avtomatsko trga znesek naročnine za naslednji mesec.

Potrošnik lahko pred končno oddajo naročila preveri pravilnost naročila tako, da lahko določeno blago odstrani ali pa celo doda, in mu je omogočen celoten pregled vsebine naročila, vključno  s količino in s ceno. Prav tako lahko pred stiskom na gumb KUPI ZDAJ! popravi besedilo naslov, ime ipd.

Možen je dostop do shranjene pogodbe na ta način, da potrošnik opravi poizvedbo na email: info@biguacademy.com in mu bo v roku, najkasneje 3 dni po prejemu poizvedbe, posredovana njegova pogodba oz. vse modalitete njegovega nakupa.

33. Spremembe vsebine ali dostopa

Pridržujemo si pravico, da kadar koli dodamo ali odstranimo svoje digitalne vsebine in se naročnina in s tem plačevanje naročnine ne bo spremenilo.

34. Spreminjanje naročnine

Če spremenite naročnino, boste prejeli sorazmerno preračunano dobroimetje za novo naročnino.

35. Pravila glede pošiljanja

Izdelke odpošljemo takoj, ko je mogoče, vendar to ni vedno na dan naročila. Na splošno potrebujemo 3 delovne dni za obdelavo. Če pričakujemo daljši dobavni čas, bomo to zabeležili v opisu izdelka. Če imate vprašanja o dobavnem času za točno določen izdelek, nam pišite na info@biguacademy.com.

Kmalu po tem, ko izdelek naročite, bi morali dobiti e-poštno potrditev naročila. Če te e-pošte ne prejmete, preverite, ali je morda prispela v mapo za vsiljeno pošto. To je zelo pomembno, saj v primeru, da niste prejeli potrditvene e-pošte, ne boste prejeli tudi e-pošte z obvestilom o pošiljki ali podatkov za prenos ali dostop do naročnine.

Med postopkom izvedbe naročila boste videli stroške pošiljanja – da bi videli možnosti pošiljanja in stroške, morate vnesti svoj naslov za pošiljanje. Cena dostave oz. poštnine na naročilo je enotna, ne glede na težo in znaša 2,44 € (z DDV). Vedno plačate le znesek, ki je na vašem dejanskem izračunu, in ga kot potrdilo o naročilu prejmete na vaš e-mail po opravljenem nakupu.

Plačilo po predračunu: Plačio se izvede na podlagi predračuna, ki vključuje ceno dostave v višini 2,44€ (z DDV). (Ob dostavi se ne plača ničesar).

Plačilo s kreditno kartico: Plačilo se izvede s kreditno kartico, kjer se plača tudi cena dostave v višini 2,44€ (z DDV). (Ob dostavi se ne plača ničesar).

Vaš znesek za dostavo je vedno le 2,44€ (z DDV).

Za poškodovane, izgubljene ali ukradene pakete ne moremo biti odgovorni.

36. Mednarodne pošiljke

BigU Academy omogoča mednarodno pošiljanje, razen nekaj izjem. Upoštevajte, da ste vi, kupec, odgovorni za DDV, carinske dajatve, takse, davke, manipulativne stroške, stroške carinjenja itd., ki so zahtevani v vaši državi za uvoz potrošniškega blaga. Tega ne pridobimo vnaprej in vam ne moremo dati ocene stroška, saj so stroški po svetu zelo različni. Prosimo, ustrezno se pozanimajte, da bo paket carinsko odobren in boste imeli predstavo o tem, kakšni bodo dodatni stroški.

37. Informacija o obveščanju strank po ZIsRPS (Uradni list RS, št. 81/15)

Ponudnik stranke obvešča, da nima pristojnega izvajalca za reševanje eventualnih sporov, ki jih lahko stranka sproži v skladu z zakonom ter nima in ni član v kakršnihkoli kodeksih ravnanja.

Istočasno ponudnik objavlja tudi elektronsko povezavo na platformo SRPS:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Maribor, december 2014